Over Tracthes

Tracthes verleent financiële diensten aan organisaties. Tracthes verricht maatwerk, wat betekent dat in overleg met de opdrachtgever de reikwijdte van de opdracht wordt vastgesteld.

Er is veel kennis over financiële instellingen, non-profit organisaties, ideële organisaties, en kleinere profit organisaties. De onderscheidende vaardigheden zijn analyseren en schrijven. Tracthes’ inzet impliceert creativiteit en betrokkenheid.

De juridische vorm van Tracthes is een eenmansbedrijf. De leiding is in handen van Albert Hebels.
 

t 0596 - 573 510  e info@tracthes.nl  b Postbank 9360941
KvK Haaglanden 2725231